Hoppa till innehåll

Dubbelspårsfunktion Stenkumla-Dunsjö behövs

Ett sammanhängande dubbelspår med god funktionalitet Hallsberg-Mjölby har strategisk betydelse för framkomligheten i de centrala delarna av järnvägsnätet. En snabbt genomförd utbyggnad har egenvärde. Det svarar Tågoperatörerna på Trafikverkets remiss TRV 2012/38157.

Status
Besvarad

Från
Trafikverket

Svar senast