Hoppa till innehåll

Inga invändningar mot Transport­styrelsens förslag

Tågoperatörerna har inga invändningar mot förslagen i remissen Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om yrkeskunnande vid järnväg samt om yrkeskunnande vid tunnelbana och spårväg (TSF-9).

Branschföreningen Tågoperatörerna (BTO) har inga invändningar mot att BV-FS 2000:3 upphävs.

Till: Transportstyrelsen, Väg- och järnvägsavdelningen
Från: Branschföreningen Tågoperatörerna, fokusgrupp Trafiksäkerhet

Svar på remiss av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om yrkeskunnande vid järnväg samt om yrkeskunnande vid tunnelbana och spårväg (er bet. TSF-9)

Branschföreningen Tågoperatörerna (BTO) har inga invändningar mot att BV-FS 2000:3 upphävs. Regleringen i (EU) 1158/2010, bilaga II, avsnitt N och P, som har gjorts gällande för järnvägsföretag med licens och säkerhetsintyg genom TSFS 2015:34, är tillräcklig, anser BTO.

BTO tar inte ställning till de föreslagna formuleringarna i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om yrkeskunnande för infrastrukturförvaltare av industrispår och för järnvägsföretag med nationellt trafiksäkerhetstillstånd och Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om yrkeskunnande vid tunnelbana och spårväg.

För Branschföreningen Tågoperatörerna, med vänlig hälsning

Ulf Pålsson

Status
Besvarad

Från
Transportstyrelsen

Svar senast