Hoppa till innehåll

Kompletterande remissyttande Lag om resenärers rättigheter

Tågoperatörerna lämnar remissyttrande över Justitiedepartementets prememoria daterad den 20 februari 2014 med justeringar hänförliga till Lag om resenärers rättigheter – kompletterande bestämmelser (Ds 2013:44). Tågoperatörerna vidhåller att ett nationellt undantag för regional tågtrafik från EG-förordningen 1371/2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (”Tågpassagerarförordningen”) inte bör göras.

Status
Besvarad

Från
Justitiedepartementet

Svar senast

Lag om resenärers rättigheter - kompletterande bestämmelser