Hoppa till innehåll

Kritiska till Tullverkets konsekvensutredning

Tågföretagen välkomnar att Tullverket har genomfört en konsekvensutredning av godstransporter på järnväg (STY 2023/139) men ställer sig, likt flertal andra aktörer inom branschen, starkt kritiska till att dagens förenklade tullförfarande för godstransporter på järnväg upphävs.

En central del av den nu föreslagna förändringen innebär att anmälan av varors ankomst ska göras på ett anvisat tullkontor eller annan plats som godkänts/anvisats av tullmyndigheten – oavsett transportslag. Samtidigt konstaterar Tullverket att det för järnvägstransporter saknas tullkontor eller platser i anslutning till gränsövergångarna. Transitförfarandet är därmed, enligt Tullverket, det enda tillvägagångssättet för järnvägstransporter. Detta innebär i stora drag att vid import att varor utanför EU behöver en aktör med tillstånd som godkänd avsändare starta transiteringsförfarandet. Avsändaren ska då säkerställa att transiteringen slutförs hos en godkänd mottagare på en godkänd plats. Enligt förfarandet behöver även den mottagande aktören ansöka om flertal tillstånd – utan vidare förklaring för vilka dessa tillstånd är eller kan vara.

Tågföretagen, liksom Trafikverket och ett antal andra trafikoperatörer och transportköpare, kan konstatera att de krav som förfarandet i fråga innefattar är omfattande och inte tillräckligt utredda för att kunna träda i kraft om drygt två månader.

Status
Besvarad

Från
Tullverket

Svar senast
12 december 2023