Hoppa till innehåll

Ny Järnvägstrafiklag, vissa förslag

Tågoperatörerna har svarat på remissen Ju2017/01634/L3 – vissa förslag i lagstiftningsärendet om ny järnvägstrafiklag.

Status
Besvarad

Från
Justitiedepartementet

Svar senast