Hoppa till innehåll

Remissvar av Nattågstrafik efter 2018

Tågoperatörerna håller med om att utredningens bedömning att nattågstrafiken är bra för regionen. Det finns ett antal förutsättningar som påverkar trafiken och som behöver hanteras i kommande upphandling. Dessa områden är infrastruktur, fordon, operatörens förutsättningar samt upphandling och avtal.

Status
Besvarad

Från
Trafikverket

Svar senast