Hoppa till innehåll

Remissvar bibehållet reseavdrag med vissa förstärkningar för arbetsresor med bil

Tågföretagen är negativt till förslaget om att behålla och höja reseavdraget i stället för att reformera och modernisera subventioneringen av arbetsresor genom att införa en avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion. Skälen är att förslaget ökar kostnaderna för fusk och fel, minskar kollektivtrafikandelen, ökar trängseln i transportsystemet, ökar klimatpåverkan och övrig miljöpåverkan såsom partikelutsläpp, befäster och förstärker ett orättvist och ojämställt subventionssystem, ökar kostnaderna för subventionering av arbetsresor, förstärker de regionala skillnaderna och hämmar utvecklingen mot en hållbar utvidgning av arbetsmarknadsregionerna.

Status
Besvarad

Från
Finansdepartementet

Svar senast
30 oktober 2022

Bibehållet reseavdrag med vissa förstärkningar för arbetsresor med bil Fi2022/02813