Hoppa till innehåll

Remissvar ERTMS

Tågoperatörerna har svarat på remissen om ERTMS  (TRV 2015/63202) och stöder grundtanken med ERTMS, det vill säga att skapa ett enhetligt och samkörbart system i Europa. En grundläggande förutsättning är att systemet också totalt sett är lönsamt för järnvägen.

Status
Besvarad

Från
Trafikverket

Svar senast

Rapport Införandeplan för ERTMS