Hoppa till innehåll

Remissvar EU:s nya tågpassagerar­förordning

EU:s nya, reviderade tågpassagerarförordning, (Ds 2022:23) ska av medlemsländerna börja tillämpas den 7 juni 2023 och har varit ute på remiss.
Förordningen innehåller ytterligare begränsningar när det kommer till nationella undantag och skärper bland annat järnvägsföretagens skyldigheter i flera avseenden. I stora drag är dessa nya avvägningar mellan rättigheter och skyldigheter helt rimliga för såväl järnvägsföretag som tågpassagerare och andra aktörer på marknaden.

Status
Besvarad

Från
Justitiedepartementet

Svar senast
7 november 2022

EU:s nya tågpassagerarförordning