Remissvar extra konsultation i auktionsförfarandet för tilldelning av tillstånd i 900 MHz-, 2,1 GHz – och 2,6 GHz-banden

Läs Tågföretagens remissvar

Detta ärende

Status


Från

Post- och telestyrelsen


Svar senast

20 oktober 2022


Länk till remiss

Extra konsultation om täckningskrav i auktionsförfarandet för tilldelning av tillstånd i 900 MHz-, 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden