Hoppa till innehåll

Remissvar Fjärde järnvägspaketet

Tågoperatörerna har svarat på promemorian Fjärde järnvägspaketet, N2019/02121/TM. Promemorians förslag syftar till att införliva de delar av fjärde järnvägspaketet som ännu inte genomförts i svensk rätt. Samtidigt som direktiven införlivas görs också en i och för sig välbehövlig redaktionell och systematisk bearbetning av järnvägslagstiftningen. Vi tycker att resultatet inte i alla delar innebär en bättre överskådlighet. I flera fall används begrepp på ett sätt som inte bara skiljer sig åt mellan lagförslagen utan också avviker från EU-rättsakternas definitioner.

Status
Besvarad

Från
Infrastrukturdepartementet

Svar senast
31 oktober 2019

N2019/02121/TM