Hoppa till innehåll

Remissvar förlängning tillfälliga smitt­skyddsåtgärder för långväga trafik

Det behövs en större flexibilitet i vilka nivåer som tillämpas på begränsningen av beläggningen samt även att fler tillfällen till avstämning och nya bedömningar görs under sommarmånaderna. Det behövs också tydliga och rimliga system för kompensation till de branscher som blir särskilt hårt drabbade av beslutade restriktioner. Det skriver Tågföretagen i sitt svar på Socialdepartementets remiss av promemorian avseende förlängning tillfälliga smittskyddsåtgärder för långväga kollektivtrafik (S2021/03485).

Sammanfattningsvis menar Tågföretagen att:

  • Det är befogat med begränsningar som motverkar smittspridning, men de måste vara rimliga vad gäller möjlighet till efterlevnad och rimliga med hänsyn till dokumenterade effekter på smittspridning och den inverkan de får på olika verksamheter.
  • För att uppnå detta krävs en lyhörd och kontinuerlig dialog mellan myndigheter och verksamhets- och branschföreträdare.
  • Det är orimligt att begränsningen av antalet belagda sittplatser ska omfatta även obokade resor och separata kupéer som bokas av personer som tillhör samma sällskap.
  • Det behövs en större flexibilitet i vilka nivåer som tillämpas på begränsningen av beläggningen samt även att fler tillfällen till avstämning och nya bedömningar görs under sommarmånaderna, särskilt i ett läge när allt fler människor genom vaccinering får ett mycket gott skydd mot allvarlig covid-19-sjukdom och smittspridningen sannolikt minskar kontinuerligt.
  • Den fortsatt positiva särbehandlingen av inrikesflyget, där 100 procents beläggning tillåts oavsett nivå på smittspridningen, är svårbegriplig och drabbar järnvägens konkurrenskraft.
  • Det behövs tydliga och rimliga system för kompensation till branscher som blir särskilt hårt drabbade av beslutade restriktioner och begränsningar.