Remissvar Konsekvensutredningen

Genom pandemin var det viktigt att genomföra begränsningar som var rimliga vad gäller möjlighet till efterlevnad och rimliga med hänsyn till dokumenterade effekter på smittspridning och i förhållande till den inverkan de förväntades få på olika verksamheter.Läs Tågföretagens remissvar på Konsekvensutredning till redan beslutade och numera upphävda föreskrifter och allmänna råd

Detta ärende

Status


Från

Folkhälsomyndigheten


Svar senast

9 juni 2022