Hoppa till innehåll

Remissvar Målbild Tåg 2035 för Västra Götalandsregionen

Remissen behandlar de regionala behoven av kollektivtrafik för att möte regionens framtida tillväxtmål och behov.

Status
Besvarad

Från
Västra Götalandsregionen

Svar senast