Hoppa till innehåll

Remissvar Ny lag om tilläggsavgift i kollektivtrafik

Tågoperatörerna har svarat på departementspromemorian, Ds 2016:9.

Status
Besvarad

Från
Näringsdepartementet

Svar senast

Ny lag om tilläggsavgift i kollektivtrafik