Hoppa till innehåll

Remissvar om PTS förslag till föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare

Tågföretagen tillstyrker förslaget.

Tågföretagen kan konstatera att uppkopplade enheter ökar i omfattning liksom behovet av dataöverföring via Wi-Fi eller annan standard, vilket ställer allt högre krav på tillgång till frekvensutrymme. Därför har EU-kommissionen fattat beslut om harmoniserad tillgång till ytterligare frekvensutrymme inom EU för Wireless Access System med Radio Local Area Network (WAS/RLAN) senast den 1 december 2021 i frekvensbandet 5 945–6 425 MHz.

Tågföretagen ställer sig bakom det remissvar som inkommit från Svenskt Näringsliv, där de tillstyrker förslaget.