Hoppa till innehåll

Remissvar PTS rapport uppkoppling på fjärrtåg

I Tågföretagens är positiva till förslagen i Post- och telestyrelsen, PTS, rapport om förbättrade möjligheter till god mobil uppkoppling på fjärrtåg (PTS-ER-2021:13).

Sammanfattning av Tågföretagens synpunkter:

  • Ärendet behöver hanteras skyndsamt så att de medel som avsattas för budgetåret 2021 kan komma till användning för att förbättra möjligheterna till mobil uppkoppling på fjärrtåg
  • Den långsiktigt mest effektiva lösningen på de utmaningar som finns är sk RF-fönster och det vore önskvärt om Sverige kunde enas om att detta är den gemensamma långsiktiga lösningen
  • Trafikverket behöver få en tydligare roll och ansvar att aktivt arbeta med täckningsfrågorna bl.a. i tunnlar
  • Vi stödjer de fyra förslagen till åtgärder med vissa förtydligande kommentarer enligt nedan