Remissvar till Nationell plan

Tågoperatörerna har skickat in sitt remissvar till Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018–2029, Dnr: N2017/05430/TIF.

Läs hela remissvaret (pdf)

Detta ärende

Status


Svar senast

30 november 2017