Hoppa till innehåll

Remissyttrande inriktnings­rapport Utveckling av kvalitetsavgifter

Tågföretagen välkomnar Inriktningsrapporten Utveckling av kvalitetsavgifter (dnr TRV 2022/105629) och anser att den innehåller många bra delar och förslag till utveckling. Dock hade det varit önskvärt om rapportens omfattning hade varit bredare då många viktiga aspekter undantas. Till exempel spelar tågplaneringen stor roll i hur trafiken rullar på och har därmed en direkt koppling till kvalitetsavgifter. Orsakskodningen är således viktig i sammanhanget, dels för hanteringen av problemen, dels för framtida förbättringsarbete och inte minst för en rättvis bedömning av grundorsak och ansvarig aktör.

Status
Besvarad

Från
Trafikverket

Svar senast
6 oktober 2022