Hoppa till innehåll

Samrådssvar på förslag till ändrade villkor för radiosändare

Tågoperatörerna stöder PTS förslag om ändrade villkor för radiosändare i 900 MHz-bandet under förutsättningarna att övriga delar i den gemensamma lösningen fastställs och genomförs enligt de intentioner som parterna har gett uttryck för. Frågorna om skydd för järnvägsfordon i gränsöverskridande trafik ska också bli lösta.

Status
Besvarad

Från
PTS

Svar senast