Hoppa till innehåll

Strategi och handlingsplan för användning av ITS

Intelligenta transportsystem, ITS, är ett viktigt medel för att nå ett framtida hållbart transportsystem och för att uppnå de transportpolitiska målen. Tågoperatörerna anser därför att det behövs en tydlig strategi för ITS.

Men BTO är samtidigt kritiska till att Trafikverket och Transportstyrelsen inte har inlett arbetet med att följa upp införandet av ITS på olika områden för att öka kunskapen om fallgropar och förväntade effekter. Det gäller inte minst implementeringen av ERTMS i Sverige.

Status
Besvarad

Från
Näringsdepartementet

Svar senast