Hoppa till innehåll

Tåg­företagens frågor om regelsituationen efter den 16 juni 2020

Sedan ett par veckor står det klart att Sverige inte mäktar med att införa det fjärde järnvägspaketet i juni 2020. Förseningen kan enligt uppgift bli så mycket som ett år. Vi har länge efterlyst en plan B. Transportstyrelsen har nu analyserat läget och konstaterat att de direktverkande EU-förordningarna åtminstone delvis kan tillämpas.

Mycket är fortfarande oklart och vi har därför skickat en framställan med frågor till Infrastrukturdepartementet med begäran om tydliga besked om hur situationen i det svenska regelverket kommer att se ut i praktiken från den 16 juni 2020 om den svenska lagstiftningen blir uppskjuten. Bland annat ställs frågor om hur ansökan om säkerhetsintyg och fordonsgodkännanden ska göras framgent och vad som gäller för redan inledda processer för fordonsgodkännande.

Transportstyrelsens presentation från branschmötet 27 mars: Försenat införande av fjärde järnvägspaketet

Status
Besvarad

Från
Infrastrukturdepartementet

Svar senast
2 april 2020

N2019/02121/TM