Hoppa till innehåll

Trafikverkets tidsplan för ERTMS ifrågasätts

– Tågoperatörerna är för ERTMS som ett gemensamt signal- och trafikstyrningssystem i Europa, men anser att Trafikverkets tidsplan är orealistisk eftersom ERTMS fortfarande är ett utvecklingsprojekt där flera delar är oprövade, säger Tågoperatörernas vd Christel Wiman som kommentar till svaret på remissen ”Förslag till plan för införande av ERTMS på korridor B i Sverige”.

Trafikverket planerar för att införa det nya signal- och trafiksystemet ERTMS på Korridor B/Södra stambanan och beräknar att det ska införas stegvis under perioden 2017 – 2020/2021. Projektplanen Förslag till plan för införande av ERTMS på Korridor B i Sverige har varit på remiss fram till den 15 mars.

Status
Besvarad

Från
Trafikverket

Svar senast