Hoppa till innehåll

Tyngre lastbilar och miljörabatt för godståg ger positiv miljöeffekt

Tågoperatörerna är för effektiva godstransporter. Längre och tyngre tåg och lastbilar är komponenter i detta. De kan vara bra för Sveriges konkurrenskraft och för miljön, men det förutsätter att godstågens konkurrenskraft inte försämras ytterligare jämfört med lastbilen. Ett ensidigt införande av längre och tyngre lastbilar utan att kompensera godsjärnvägen innebär att mer gods kommer att föras över på vägarna och att klimatpåverkan kommer att öka. Tågoperatörerna förordar därför, i remissvaret om Trafikverkets och Transportstyrelsens rapporter om tyngre och längre lastbilar, att miljörabatter på banavgifterna i godsstråken ska införas samtidigt som tyngre lastbilar tillåts.

Status
Besvarad

Från
Näringsdepartementet

Svar senast