Hoppa till innehåll

Yttrande om förslag till fortsatt giltighet av förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Sedan begränsningsförordningen och den bakomliggande lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (”covid-19-lagen”) trädde i kraft den 10 januari 2021 har förordningen ändrats ett flertal gånger. I februari tillkom ett kapitel om kollektivtrafik innebärande långtgående restriktioner för långväga resor med tåg och buss. Från och med den 15 juli har dessa restriktioner hävts och förordningen innehåller inte heller längre något kapitel om kollektivtrafik. Det innebär att en eventuell förlängning av begränsningsförordningen, så som den ser ut i dagsläget, inte har en direkt påverkan på Tågföretagens medlemmars verksamhet att bedriva tågtrafik.

Samtidigt ger dock covid-19-lagen regeringen befogenheter att snabbt göra ändringar och tillägg i förordningen som skulle kunna få sådan påverkan.