Yttrande om hittegods i kollektiv­trafiken

Tågföretagen har svarat på Justitiedepartementets remiss av promemorian Hittegods i kollektivtrafiken, Ds 2021:26.

Tågföretagen är positivt inställt till lagförslaget som helhet, men har kommentarer kring följande:

  • Förtydligande om vem som anses vara trafikföretag inom ramen för upphandlad trafik.
  • Förslaget måste tydliggöras angående trafikföretagets ansvar för kvarglömda föremål som tas om hand inom ett område som hör till trafikföretaget.
  • Förtydligande om att trafikföretaget har rätt att begära ersättning för fraktkostnader.

Läs hela remissvaret

Detta ärende

Status


Från

Justitiedepartementet


Svar senast

15 november 2021


Länk till remiss

Hittegods i kollektivtrafiken