Hoppa till innehåll

Yttrande samråd om villkor och regler inför tilldelningen av tillstånd att använda radiosändare i 900 MHz-, 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden

Tågföretagen välkomnar att Post- och telestyrelsen (PTS) ytterligare har utvecklat täckningskraven i den kommande auktionen samt hur kraven ska följas upp. Dock anser vi att det finns mer arbete att göra och att kraven inte är tillräckliga. Detta avser framför allt kapacitetskraven, främst kraven som avser möjligheten att sända data samt utbyggnadshastigheten som är helt oförändrade. Vi noterar även att kravet på täckning i tunnlar har tagits bort vilket medför en risk för att dels målen i regeringens bredbandsstrategi inte uppnås, dels att resenärernas och tågföretagens behov av god och pålitlig uppkoppling inte uppnås.

Status
Besvarad

Från
Post- och telestyrelsen

Svar senast
27 februari 2023