Stärkt forskning och innovation i järnvägs­branschen

Transportsystemet befinner sig mitt i ett skifte. Innovativa forskare och företag utvecklar och förändrar transporterna i hög takt. Framtidens godstransporter är fossilfria och automatiserade och godslogistiken hanteras till största del digitalt. EU:s forskningsprogram för järnvägen, Shift2Rail, har tillsammans med sina medlemmar arbetat fram tolv strategiska områden där branschen ska stärka sina förmågor och kring vilka forskningen koncentreras.

Den forskning och innovation som bedrivs ska bidra till att göra järnvägen till det mest hållbara, effektiva, konkurrenskraftiga och kundorienterade transportslaget i Europa. Järnvägen ska spela en ny, bredare roll på transportmarknaden.