Hoppa till innehåll

Stärkt forskning och innovation i järnvägs­branschen

För att stärka Sveriges konkurrenskraft krävs förmåga att skapa innovativa lösningar. Transportsystemet befinner sig i ett skifte. Innovativa forskare och företag utvecklar och förändrar transporterna i hög takt. Framtidens godstransporter är fossilfria och automatiserade och godslogistiken hanteras till största delen digitalt. Den forskning och innovation som bedrivs ska bidra till att göra järnvägen till det mest hållbara, effektiva, konkurrenskraftiga och kundorienterade transportslaget i Europa. Järnvägen ska spela en ny, bredare roll på transportmarknaden.

Tågföretagen för dialog kring FoI inom järnväg på europeisk och nationell nivå samt med koppling mot gods- och persontrafik. Ett ytterligare syfte är att föra dialog kring hur de behov som finns hos Tågföretagen när det gäller forskning inom järnvägsområdet bör kopplas till de nationella Excellensområdena och samarbetande universitet och högskolor. Genom arbete med fokusgrupperna Digitalisering och Cybersäkerhet säkerställer vi arbete med innovation och redundans för järnvägen på medlemsnivå. En policy för cybersäkerhet tas fram i samarbete med Trafikverket och branschen.

Specifika områden för FoI-agendan är automatkoppel, bromsblock, lastprofiler, trafikinformation, hantering av data, AI, automation, standardisering, obehöriga i spår, inklusive viltproblematiken, drift av tåg, energieffektivisering, hjul-och bromssystem, underhållsfrågor både gällande banor och tåg, godstrafiken och vikten av att ta vara på innovationer.

Ett viktigt nästa steg är att successivt jobba mer med testbäddar och demonstratorer gemensamt i branschen.

Tågföretagen bevakar de olika forskningsområdena och bidra med vår information och engagemang där det är angeläget.

Artiklar

Läs fler artiklar

Pierre Sandberg

Förbundsdirektör

Stockholm

+46 8 762 69 22 +46 73 841 84 92 E-post

Läs mer