Stärkt forskning och innovation i järnvägs­branschen

Transportsystemet befinner sig mitt i ett skifte. Innovativa forskare och företag utvecklar och förändrar transporterna i hög takt. Framtidens godstransporter är fossilfria och automatiserade och godslogistiken hanteras till största del digitalt. EU:s forskningsprogram för järnvägen, Shift2Rail, har stöpts om till Europe’s rail och kommer under första halvåret 2022 att gå in i en intensiv period av samverkan med branschens aktörer för att skapa FoI anpassad efter branschens behov. 

Tåg­företagen kommer undersöka utökad samverkan med TransportForsK och utöka sitt engagemang med Kapacitet i järnvägs­trafiken, KAJT.