Hoppa till innehåll

Stärkt forskning och innovation i järnvägs­branschen

För att stärka Sveriges konkurrenskraft krävs förmåga att skapa innovativa lösningar. Transportsystemet befinner sig i ett skifte. Innovativa forskare och företag utvecklar och förändrar transporterna i hög takt. Framtidens godstransporter är fossilfria och automatiserade och godslogistiken hanteras till största delen digitalt. Den forskning och innovation som bedrivs ska bidra till att göra järnvägen till det mest hållbara, effektiva, konkurrenskraftiga och kundorienterade transportslaget i Europa. Järnvägen ska spela en ny, bredare roll på transportmarknaden.

Tågföretagen för dialog kring forskning och innovation inom järnväg på europeisk och nationell nivå samt med koppling mot gods- och persontrafik. Specifika områden är automatkoppel, bromsblock, lastprofiler, trafikinformation, hantering av data, AI, automation, standardisering, obehöriga i spår, inklusive viltproblematiken, drift av tåg, energieffektivisering, hjul-och bromssystem, underhållsfrågor både gällande banor och tåg, godstrafiken och vikten av att ta vara på innovationer.

Tågföretagen bevakar de olika forskningsområdena och bidra med vår information och engagemang där det är angeläget.

Artiklar

Läs fler artiklar

Pierre Sandberg

Förbundsdirektör

Stockholm

+46 8 762 69 22 +46 73 841 84 92 E-post

Läs mer