Järnvägs­branschens samverkansforum, JBS

Järnvägs­branschens samarbetsforum, JBS, är ett unikt samarbete som inkluderar hela järnvägs­branschen – de som ansvarar för järnvägen, de aktörer som transporterar och trafikerar järnvägen, fordonstillverkare, fastighetsförvaltare och aktörer som arbetar på järnvägen.

Koordinera gemensamma projekt

Under 2019 prioriterar JBS arbetet med punktlighet för att medverka till ett mer robust järnvägssystem. Vi arbetar gemensamt inom de två initiativen Tillsammans för tåg i tid och Kompetens.

Tillsammans för tåg i tid är ett samarbete mellan järnvägs­branschens aktörer, som ska bidra till att öka punktligheten och stärka förtroendet för järnvägen. Arbetet för att förbättra punktligheten sker systematiskt och långsiktigt, och görs synligt och transparent. Varje år utvärderar vi arbetet och redovisar resultatet på en resultatkonferens. De parter som deltar i samarbetet är Jernhusen, Svensk Kollektivtrafik,Tåg­företagen, Swedtrain och Trafikverket. Mer om TTT – Tillsammans för tåg i tid

Attraktivitet och utbildning

Arbetet inom JBS Kompetens kommer under 2019 att bedrivas i två huvuddelar; Attraktivitet och Utbildning.

Attraktivitet ska vara en ”Pipeline för framtida arbetskraft”, med järnvägsjobb.se som avsändare/hubb. Den ena målgruppen är 15-åringar (åk 9) för att uppmuntra dem att välja en inriktning, som leder till järnvägen.

Aktiviteter är ”Framtidståget” och ”Arbetsmarknadskunskap”. Den andra målgruppen är förstaårsstudenter på tekniska högskolor och universitet, med mål att attrahera studenterna att välja järnvägs- eller anläggningsinriktning. Vi möter dem på mässor och events för ingenjörer på högskolor/universitet, till exempel exjobbsdagar, och genomför riktad kommunikation till målgrupperna.

Utbildning fokuserar på att ta fram förslag på utbildningar för Universitet, Högskolor och Yrkeshögskolor samt att utveckla samarbeten med lärosätena och kontakterna med departementen. Kursutbud och kursinnehåll samt att ta fram ett ”Nationellt likvärdigt innehåll” för BEST-utbildningarna utvecklas i detalj. Vi arbetar också för  att  tydliggöra benämningar på yrkesroller.

JBS styrelse

Ordförande: Lena Erixon
Sekretariat: Sofia Lundberg

Pierre Sandberg, Tåg­företagen
Monica Lingegård, SJ
Henrik Dahlin, MTR Nordic
Ted Söderholm, Green Cargo
Johan Wadman, Svensk Kollektivtrafik
Kerstin Gillsbro, Jernhusen
Catharina Elmsäter Svärd, Bygg­företagen
Roberto Maiorana, Trafikverket

En gemensam plats för: Linus Eriksson, Skåne­trafiken, Fredrik Cavalli Björkman, SLL, Lars Backström, Västtrafik

Läs minnesanteckningar från JBS styreslemöten.

Mer information från JBS

Du hittar mer information från JBS på deras webbplats