Hoppa till innehåll

Järnvägs­branschens samverkansforum, JBS

Järnvägs­branschens samarbetsforum, JBS, är ett unikt samarbete som inkluderar hela järnvägs­branschen – de som ansvarar för järnvägen, de aktörer som transporterar och trafikerar järnvägen, fordonstillverkare, fastighetsförvaltare och aktörer som arbetar på järnvägen.

Prioriterade initiativ

JBS har tre prioriterade initiativ som rör punktlighet, trafikinformation och kompetens och några övriga områden som det sker verksamhet i.

 • Tillsammans för tåg i tid

  TTT, Tillsammans för Tåg i Tid är ett branschsamarbete som sedan 2013 bidragit till att öka punktligheten och stärka förtroendet för järnvägen. Arbetet för att förbättra punktligheten sker systematiskt och långsiktigt, och görs synligt och transparent. Läs mer om TTT på JBS hemsida

 • UBTR, Utvecklingsgruppen för Bättre Trafik- och Resenärsinformation

  Utvecklingsgruppen för Bättre Trafik och Resenärsinformation skapades 2020. Gruppen ansvarar för att leda områdets utveckling, initiera analyser, följa upp, föreslå förbättringsåtgärder och säkerställa att dessa genomförs. Målet är att nå högre kundnöjdhet med trafikinformation. Med kunder avses såväl transportköpare som resenärer. Läs mer

 • JBS kompetensförsörjning

  Hela järnvägsbranschen kommer att behöva attrahera många nya medarbetare de kommande åren. Inom JBS pågår ett arbete för att se över utbildningar och informera om de många möjligheterna som finns inom järnvägsbranschen. Branschen har också samlat alla lediga jobb på ett gemensamt ställe, Järnvägsjobb. Läs mer

 • Stärkt branschsamverkan

  Flera av parterna inom JBS ingår också i initiativet Stärkt branschsamverkan som funnits sedan 2015. Initiativet bygger på en ambition om att stärka samverkan kring planering av åtgärder och trafik. Trafikverket bjuder tre gånger per år in till en så kallad strategisk dialog runt infrastrukturplaneringen för kommande år. Vid två av dessa möten förs också samtal kring kapacitetstilldelningsprocessen och de större trafikpåverkande åtgärder som planeras under de närmaste två till tre åren. Dessutom finns ett fokusområde där strategiska frågor runt införandet av ERTMS diskuteras utifrån ett planeringsmässigt perspektiv.

 • Järnvägens uppförandekod

  JBS styrelse har också beslutat om en uppförandekod för branschen. Den innehåller en värdegrund, förhållningssätt och ett åtagande för alla aktörer. Du kan läsa uppförandekoden här.

 • Säkerhet

  Säkerhetsansvariga inom JBS parter samverkar för lyfta fram och utveckla särskilda områden inom säkerhet. En grupp med aktörer från Jernhusen, Trafikverket, Tågföretagen, Trafikhuvudmän, Svensk kollektivtrafik och FSJ har tagit fram förslag till insatser för att gemensamt stärka säkerhetsarbetet.

JBS styrelse

Kristoffer Tamsons, ordförande

Catharina Elmsäter Svärd, vd Byggföretagen

Ted Söderholm , vd Green Cargo samt ordförande Tågföretagen

Kerstin Gillsbro, vd Jernhusen

Henrik Dahlin, vd MTR Nordic samt vice ordförande Tågföretagen

Monica Lingegård, vd SJ

Johan Wadman, vd Svensk Kollektivtrafik

David Lagneholm, Förvaltningschef i trafikförvaltningen Stockholm, representerar Trafikförvaltningen Stockholm, Västtrafik och Skånetrafiken

Anna Ericsson, verksamhetsområdeschef Trafik Trafikverket,

Roberto Maiorana, gd Trafikverket Trafikverket

Pierre Sandberg, förbundsdirektör Tågföretagen

Bertrand Gryspeert, vd Vossloh

Sofia Lundberg, JBS sekretariat

Mer information från JBS

Linda Ekholm

Branschexpert

Stockholm

+46 8 762 69 98 +46 73 088 89 21 E-post

Läs mer

Pierre Sandberg

Förbundsdirektör

Stockholm

+46 8 762 69 22 +46 73 841 84 92 E-post

Läs mer