Kompetensförsörjning

En av Tåg­företagens framtidsfrågor är hur vi ska kunna få rätt och tillräcklig kompetens till järnvägs­branschen. Det handlar både om att öka rekryteringsbasen till våra yrken, och att se till att de yrkesutgångar som finns inom gymnasieskola, yrkeshögskola och högskola kan fylla de behov som branschen har. Det gör vi genom att göra branschen synlig och attraktiv för unga på väg ut i arbetslivet samt har ett nära samarbete med skolorna.

Utbildningsplatserna täcker rekryteringsbehovet 2019-2021

Varje år genomför Tåg­företagen en undersökning av kompetensförsörjningsbehovet i branschen.  Underlaget ligger till grund för beslut av utbildningsplatser på lokförar­utbildningen YH

Svarsfrekvensen var 42 procent och täcker 88 procent av behovet av lokförare.

Vill du prenumerera på nyhetsbrevet?

Anmäl dig här

Forma framtiden med oss

Järnvägs­branschen i samverkan, JBS, har tagit fram filmer där medarbetare i branschen berättar varför de har valt att jobba inom järnvägen.

Du hittar fler filmer på järnvägsjobbs youtubekanal.