Med anledning av kriget i Ukraina

Oron är stor efter Rysslands invasion av Ukraina. Det är en tragedi för världen som vi lärt känna den under efterkrigstiden. EU och Sverige har tagit tydlig ställning i denna kris och sanktionerna mot Ryssland kommer att påverka oss alla under en lång tid framöver. Vi ser att bränslepriserna ökar snabbt, flygrum stängs och de finansiella betalströmmarna stängs för centrala delar av den ryska banksektorn. Påverkan på transportflöden kommer att ske på kort samt även på lång sikt.

Människor på flykt

De människor som flyr Ukraina och kommer till Sverige, kommer till knutpunkter såsom hamnar, tågstationer, busstationer i respektive stad. För aktuell information om hur Jernhusen arbetar i sin strävan efter att dessa flyktingar får ett säkert och tryggt mottagande på stationerna och snabbt kan komma vidare. Aktuell information finns på Jernhusens webbplats.

Mottagandet av människor på flykt ligger hos kommunerna. Sök information vad som görs på respektive kommuns webbplats:

Mer information

Migrationsverket.se

Krisinformation.se

Det här gör Tåg­företagen

På Tåg­företagen arbetar vi tillsammans med våra medlems­företag, Almega och Svenskt Näringsliv för att se vad kriget i Ukraina ger för konsekvenser för järnvägs­branschen. Nedan ser du en sammanfattning av det som vi gör just nu.

Har du som medlems­företag frågor kopplat till detta kan du kontakta Lina Lagerroth som samordnar frågan på kansliet.

Tåg­företagen har en nära samverkan med flera aktörer och deltar i ett flertal grupperingar som arbetar med dessa frågor: