Hoppa till innehåll

Med anledning av kriget i Ukraina

Oron är stor efter Rysslands invasion av Ukraina. EU och Sverige har tagit tydlig ställning i denna kris och sanktionerna mot Ryssland. Situationen och dess konsekvenser kommer att påverka oss alla under en lång tid framöver med oöverskådliga säkerhetspolitiska och ekonomiska konsekvenser som är svåra att överblicka.

På denna sida samlar vi information som kan vara av nytta för dig som medlem.

Så påverkas svenska företag av Ukrainakriget

Johan Sjöberg, ansvarig för säkerhets- och försvarspolicyfrågor, ger en lägesuppdatering om den säkerhets- och försvarspolitiska utvecklingen med särskilt fokus på hur Rysslands aggressionskrig i Ukraina påverkar svenska företag säkerhetspolitiskt och handelsmässigt. Hur påverkas till exempel handelsrelationerna och hur slår sanktioner och motsanktioner mot olika branscher?

Det här gör Tåg­företagen

På Tåg­företagen arbetar vi tillsammans med våra medlems­företag, Almega och Svenskt Näringsliv för att se vad kriget i Ukraina ger för konsekvenser för järnvägs­branschen. Nedan ser du en sammanfattning av det som vi gör just nu.

Har du som medlems­företag frågor kopplat till detta kan du kontakta Lina Lagerroth som samordnar frågan på kansliet.

Tåg­företagen har en nära samverkan med flera aktörer och deltar i ett flertal grupperingar som arbetar med dessa frågor.

  • Fokusgrupp Säkerhet och Beredskap bevakar frågan noggrant. Har du frågor kan du kontakta ordförande Jan Sjölund, jan.sjolund@sj.se

  • TPSAMS har extrainsatta möten för att bättre förstå utvecklingen samt påverkan på transportsektorn.

  • Tågföretagen deltar i Svenskt Näringslivs samverkansgrupp kring säkerhets- och beredskapsfrågor.

Det här göra Almega och Svenskt Näringsliv

Erbjuda arbete i Sverige för personer från Ukraina

Fler och fler människor flyr från kriget i Ukraina. Måndagen den 7 mars aktiverade EU massflyktingdirektivet. Det innebär att personer från Ukraina ska erbjudas ett omedelbart och tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd i EU:s medlemsstater. Läs mer

Informations- och cyber­säkerhet – praktisk information för företagare

God säkerhet är en förutsättning för att lyckas med möjligheterna med digitaliseringen och för att skapa förtroende för den digitala utvecklingen i samhället, hos företag och individer. Olika typer av hot och sårbarheter behöver hanteras för att värna säker drift och verksamhet, samt personlig integritet, tillit och trygghet. Läs mer på techsverige.se

Almega om vad som händer i Ukraina

Almega har tagit fram en samlingssida med frågor och svar rörande kriget i Ukraina. Läs mer på almega.se

Information till medlems­företag med anledning av kriget i Ukraina

Svenskt Näringsliv har skapat en samlingssida med relevant information från både Svenskt Näringsliv och externa aktörer om kriget i Ukraina och hur det påverkar svenska företag. Läs mer på svensktnaringsliv.se

WEBBINARIUM

Almegas webbinarium med anledning av kriget i Ukraina

Med anledning av kriget i Ukraina bjöd Almega in till ett webbinarium. Under webbinariet kommer experter från Almega att tala om hur kriget i Ukraina påverkar näringslivet och tjänsteföretagen. Gå till almega.se

Information från Svenskt Näringsliv med anledning av kriget i Ukraina

Med anledning av kriget i Ukraina gav Svenskt Näringsliv information till medlemsföretagen om det aktuella läget, hur de arbetar med frågan och hur de bedömer att sanktioner och motåtgärder påverkar och kan komma att påverka näringslivet. Gå tillsvensktnaringsliv.se

Artiklar

Läs fler artiklar om Ukraina

Lina Lagerroth

Näringspolitisk expert

Stockholm

+46 8 762 67 13 +46 76 767 88 56 E-post

Läs mer