Hoppa till innehåll

Krisens inverkan på järnvägs­branschen

Krisen i Ukraina kommer och har redan fått stor inverkan på alla de företag som har verksamhet och handel med Ukraina och Ryssland. Regeringen kom med ett förslag att införa ID kontroller vid Sveriges gränser vilket skulle påverka vår gränsöverskridande trafik. Detta förslag drogs tillbaka efter remisstiden då påverkan skulle bli väldigt stor för framför allt Öresundsregionen och den arbetspendling som finns där.

Den 5 april presenterades förslaget om EU:s femte sanktionspaket. Det kommer att innehålla:

 • Importförbud mot import för ryskt kol: Sannolikt ingen konsekvens/påverkan på branschen.
 • Transaktionsförbud för ytterligare fyra banker (nu 23 procent av bankerna): Sannolikt ingen konsekvens/påverkan på branschen.
 • Förbud för ryska fartyg att anlöpa EU-hamnar: Potentiellt mindre indirekt påverkan på branschen via kunder.
 • Ryska och belarussiska åkerier nekas tillträde till EU: Sannolikt ingen konsekvens/påverkan på branschen.
 • Undantag för livsmedel, energi och humanitär hjälp: Sannolikt ingen konsekvens/påverkan på branschen.
 • Exportförbud inom viktig högteknologi: Sannolikt ingen konsekvens/påverkan på branschen.
 • Importförbud mot:
 • Trävaror: Potentiellt mindre indirekt påverkan på branschen via kunder.
 • Cement: Potentiellt mindre indirekt påverkan på branschen via kunder.
 • Sprit: Sannolikt ingen konsekvens
 • Fisk: Sannolikt ingen konsekvens
 • Förbud delta i offentlig upphandling inom EU: Sannolikt ingen konsekvens/påverkan på branschen.
 • Fler individuella sanktioner: N/A.

På Tåg­företagen arbetar vi tillsammans med våra medlems­företag, Almega och Svenskt Näringsliv för att se vilka konsekvenser dessa sanktioner kommer att få på järnvägs­branschen.