Hoppa till innehåll

Transporteffektivitet

För att öka takten i klimatomställningen, skapa förutsättningar för ett hållbart transportsystem och för att kunna möta det behov och kapacitetsutmaningar som finns är intermodala transporter en avgörande del i framtidens transportsystem. Allt fler godstransporter behöver flyttas över till järnvägen där järnvägen får utgöra ryggraden i det framtida godstransportsystemet. Samverkan mellan olika trafikslag är därmed avgörande för att detta ska fungera.

Tågföretagen arbetar därför både enskilt och tillsammans med andra organisationer för att skapa incitament och driva på utvecklingen för ett robust intermodalt system.

Ett viktigt samarbete sker just nu tillsammans med Svensk Sjöfart och Sveriges Åkeriföretag. Vi anser att det behövs ett mer trafikslagsövergripande perspektiv för att klara transportutmaningen under kommande decennier.

Tågföretagen arbetar också för att Nationella planen ska bli verklighet och deltar i Godstransportrådet.

Artiklar

Läs fler artiklar om överflyttning till järnväg

Gustaf Engstrand

Näringspolitisk chef

Stockholm

+46709961799 E-post

Läs mer

Elvira Sofic

Näringspolitisk expert

Stockholm

+46 8 762 61 13 +46 72 199 83 71 E-post

Läs mer