Överflyttning till järnväg

Mer godstransporter på järnväg. Järnvägen ska bli ryggraden i det framtida godstransportsystemet för att klara utmaningarna med klimatet. Tåg­företagen arbetar för att Nationella planen ska bli verklighet och deltar i Godstransportrådet.