Hoppa till innehåll

Nationell infrastruktur­planering

Tågföretagen anser att nuvarande format för infrastrukturplanering har nått vägs ände. En ny planeringsomgång för kommande 12-årsplan står redan för dörren. Den nya regeringen borde snarast tillsätta en parlamentarisk kommitté med uppdrag att ta fram en ny modell för infrastrukturplanering och finansiering av nya stora projekt, som kan tillämpas i nästkommande planeringsomgång 2026–2037.

I juni 2022 fattade den tidigare S-regeringen beslut fastställande av den nationella planen 2022–2033. Efter skiftet till en M-ledd regering hösten 2022 beslutade regeringen att delar av projektet nya stambanor läggs ned eller skjuts på framtiden. Beslutet om nationell plan reducerade medelstillgången för utrullningen av signalsystemet ERTMS från ca 30 till ca 15 miljarder kronor. Halveringen av medelstilldelningen får till följd att tidplanen kommer att skjutas framåt.

De fortsatta och utökade industrisatsningarna i norra Sverige kräver en ökad satsning på utbyggnad av järnvägen. Det stora behovet av satsningar på järnvägen i mellersta och södra Sverige samt Öresundsregionen förväntas dock inte vara prioriterade av regeringen.

Tågföretagen kommer att bevaka innehållet i nationell plan 2022–2033 noga.

Aktuellt inom infrastruktur

Läs fler nyheter

Gustaf Engstrand

Näringspolitisk chef

Stockholm

+46709961799 E-post

Läs mer

Elvira Sofic

Näringspolitisk expert

Stockholm

+46 8 762 61 13 +46 72 199 83 71 E-post

Läs mer