Hoppa till innehåll

Underkänd klimatpolitik

I veckan presenterade Klimatpolitiska rådet sin årsrapport som utvärderar regeringens samlade klimatpolitik i förhållande till rådande klimatmål. Återigen – liksom 2022 – bekräftar Klimatpolitiska rådet att regeringens politik inte räcker till för att Sveriges utsläpp ska vara nere på noll år 2045. Vad värre är så har förutsättningarna blivit ännu sämre jämfört med för ett år sedan, vilket i första hand tillskrivs den avskaffade reduktionsplikten. Detta är första gången på två decennier som förändringar i Sveriges nationella politik leder till ökade utsläpp. Parallellt med denna U-sväng i Sverige, ökar EU farten och håller den färdriktning som medlemsländerna har beslutat om gällande klimatomställningen. I förlängningen ställer detta ökade krav på Sverige.

En tung spelare i klimatpolitiken är transportsektorn som i dagsläget står för stora delar av utsläppen i Sverige. Lägre energiförbrukning, mer hållbara villkor i transportsektorn och bättre transportekonomi är fullt möjligt att uppnå. Regeringen behöver, med siktet inställt mot 2045, växla upp och återta styrfarten! Läs mer om detta i en separat artikel.

I veckan hölls en första lunchklubb på temat transporteffektivitet och det branschgemensamma arbete som Tågföretagen tillsammans med Sveriges Åkeriföretag och Svensk Sjöfart gör på detta område. Lunchklubben gästades av infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD) och Trafikutskottets ordförande Ulrika Heie (C) samt representanter från de tre branscherna och varuägare. Genom ett fritt och öppet samtal diskuterades utmaningar, tankar och erfarenheter kopplade till dagens och framtidens sätt att transportera tungt gods – allt med målbilden om ett väl fungerande och kapacitetsstarkt intermodalt transportsystem. Det händer faktiskt hela tiden nu, exemplet hamnpendlar Göteborgs hamn fortsätter att leverera – 2022 en ökning med 12 procent av godstransporter på järnväg till och från hamnen.

I dagarna två samlades en stor del av järnvägssektorn och industrin till Järnvägsforum Norr i Luleå. Järnvägen som ryggrad för transportsystemet och industrin kunde inte ha porträtterats tydligare och det var glädjande att infrastrukturminister Andreas Carlson förstärkte detta budskap i sitt inledande anförande. 

En intensiv vecka för Tågföretagen som går mot sitt slut innefattade också ett möte mellan Tågföretagen och statssekreterare Johan Davidson, där en dialog om obalansen i Trafikverkets leveransvillkor inleddes. 

Informationsmöte järnväg hos Transportstyrelsen

Den 26 maj bjuder kl 9.00-12.40 Transportstyrelsen in till informationsmöte för järnvägsbranschen.

Mötet kräver ingen anmälan och du kan läsa mer om agendan här.

Tåg­företagen.se är uppdaterad

I veckan fick Tågföretagens webbplats en uppdatering för att bli mer tillgänglig och än mer användbar. Vi hoppas att du ska har stor användning av webbplatsen. Läs mer och kolla in nya tagforetagen.se

Medielänkar vecka 13

Regeringen vill snabba på tågsatsningar i norr

Regeringen vill skynda på viktiga tågsatsningar i norra Sverige, skriver Dagens industri. Men de extra miljarder som krävs för att exempelvis rusta upp Malmbanan saknas i den nuvarande planen.
Läs artikeln på svd.se

Klimatpolitiska rådet: Regeringens politik är inte tillräcklig för att nå klimatmålen

Den politik som den nya regeringen hittills presenterat är inte tillräcklig för att nå klimatmålen. Utsläppen måste minska snabbare om klimatmålen som riksdagen beslutat om ska kunna nås. Det konstaterar det klimatpolitiska rådet i sin årliga rapport.
Läs artikeln på svt.se

Klimatpolitiska rådets tio råd till regeringen

Regeringens klimatpolitik leder till ökade utsläpp av växthusgaser. Det konstaterar det Klimatpolitiska rådet i en ny rapport. – Sverige har tappat styrfarten och kommer att styra åt fel håll om politiken inte ändras, säger Klimatpolitiska rådets ordförande Cecilia Hermansson. Läs artikeln på aftonbladet.se

Staten behöver hantera konflikter kring omställningen i norr

Staten behöver bli bättre på att hantera konflikter som uppstår i samband med industrins omställning i norr. – Rapporten visar på komplexiteten, jag skulle behöva prioriteringar från politiken kring vad som är viktigast, säger Lotta Finstorp, landshövding i Norrbotten.
Läs artikeln på dn.se

Nytt snabbspår för tågsatsningar i norr

Regeringen vill se ett snabbspår för viktiga tågsatsningar i norr. Högt upp på dagordningen står en upprustning av Malmbanan och en snabbare utbyggnad av Norrbotniabanan. Trafikverket ska nu inleda en dialog med berörda aktörer och undersöka möjligheten att få loss mer pengar till infrastrukturen i Norrbotten och Västerbotten.
Läs artikeln på di.se

Allt fler containrar på tåg

Andelen containrar som körs på järnväg till och från de stora hamnarna i Sverige fortsatte att öka under fjolåret. I Göteborg, Helsingborg och Umeå ökade andelen järnvägstransporter kraftigt.
Läs artikeln på jarnvagar.nu