Säkerhet och beredskap

Säkerhet och beredskap är en viktig fråga för branschen. Tåg­företagen arbetar med frågan i fokusgruppen, Säkerhet och beredskap.