Hoppa till innehåll

Säkerhet & beredskap

I det känsliga säkerhetsläge vi befinner oss i och då civilt försvar och totalförsvar prioriteras högt så ser vi våra fokusgrupper som extra viktiga för att omhänderta det stora behovet av ”psykologisk trygghet” för operativ personal och resenärer. Som inte definieras under kris och krig.

Arbetet med kris och krig troligtvis kan komma att växa i omfattning men är i dagsläget svårt att estimera då frågor som förväntningar på vem som ansvarar för vad fortsatt är otydligt mellan branschorganisationer, aktörer och sektorsmyndigheten.

Det här gör Tågföretagen

För att säkerhet och beredskap ska bli effektivt kräver det samverkan. Tågföretagen arbetar tillsammans med medlemmarna med frågan i fokusgrupp Säkerhet & beredskap och dess fyra undergrupper: Trafiksäkerhet, Säkerhet & trygghet, Informationssäkerhet & säkerhetsskydd och Beredskap. Tågföretagens kansli har en övergripande och samordnande roll, deltar i vissa forum samt ger administrativt stöd.

Trafiksäkerhet

Genom samverkan och informationsutbyte mellan deltagarna och i olika arbetsgrupper:

 • bevaka lagstiftning
 • hantera gemensamma risker

Informationssäkerhet & säkerhetsskydd

 • Dela information om hot, upptäckta sårbarheter
 • Skapa samsyn kring tillämpning av NIS
 • Skapa samsyn mellan medlemsföretagen
  kring tillämpning av säkerhetsskyddslagen
 • Bygga Larmkedja och hanteringssamarbete för cybersäkerhersincidenter i samarbete med Trafikverket

Säkerhet & trygghet

Identifiera och prioritera områden som berör

 • Trygghet och säkerhet för resenärer och medarbetare
 • Hot och sabotage
 • Vardagskriminalitet

Beredskap

Intern och extern samverkan inom områdena:

 • Krishantering
 • Kontinuitetshantering
 • Totalförsvar

Samverkan Svenskt Näringsliv

Tågföretagen deltar i Svenskt Näringslivs samverkansgrupp kring säkerhets- och beredskapsfrågor. Här kan du läsa mer om Svenskt Näringslivs arbete med säkerhetsfrågorna

Krigsplacering – vad behöver arbetsgivare veta?

Sveriges säkerhetsläge har försämrats, vilket har resulterat i att offentliga aktörer har börjat titta på frågan om krigsplacering av personal i myndigheter och inom annan offentlig verksamhet. Nu börjar även många se över företagens roll för totalförsvaret.

Men vad innebär egentligen krigsplacering för arbetsgivare? Läs intervjun med Almegas näringspolitiska expert David Wästberg.

Artiklar

Läs fler artiklar om säkerhet och beredskap

Lina Lagerroth

Näringspolitisk expert

Stockholm

+46 8 762 67 13 +46 76 767 88 56 E-post

Läs mer