Säkerhet och beredskap

Säkerhet och beredskap är en viktig fråga för branschen. Tåg­företagen arbetar med frågan i fokusgruppen Säkerhet och beredskap.

Visionen med arbetet är ”Järnvägen ska vara ett tryggt, säkert och kostnadseffektivt val för befordran av personer och gods fri från kriminalitet.”