Hoppa till innehåll

Säkerhet & beredskap

Kriget i Ukraina, klimatkrisen och utmaningarna med energiförsörjningen har under 2022 präglat vårt och hela samhällets fokus. Rysslands anfallskrig mot Ukraina är ett direkt säkerhetshot mot hela världen, men framför allt mot Europa och Sverige. En direkt konsekvens av det pågående kriget är stigande el- och energipriser. Vi ser även ett skifte i politiken och samhället där mer fokus nu läggs på just säkerhets – och beredskapsfrågor samt energiförsörjning.

För järnvägsbranschen innebär detta att ett större fokus läggs på bland annat säkerhets- och beredskapsfrågor samtidigt som järnvägens utrymme i den statliga budgeten smalnat av. Mer pengar läggs i stället på beredskap och olika subventioner till hushåll och företag. Trots detta har järnvägen en betydande roll i dessa utmanande tider, inte minst när det kommer till att nå våra klimatmål och att bistå i beredskapsfrågor.

Det här gör Tågföretagen

För att säkerhet och beredskap ska bli effektivt kräver det samverkan. Tågföretagen arbetar tillsammans med medlemmarna med frågan i fokusgrupp Säkerhet & beredskap och dess fyra undergrupper: Trafiksäkerhet, Säkerhet & trygghet, Informationssäkerhet & säkerhetsskydd och Beredskap.

Trafiksäkerhet

Genom samverkan och informationsutbyte mellan deltagarna och i olika arbetsgrupper bevaka lagstiftning, påverka Trafikverket och lära av varandra efter inträffade händelser – hantera gemensamma risker.

Informationssäkerhet & säkerhetsskydd

  • Struktur och dialog
  • Hur kommunicera om cyberattacker och risker

Säkerhet & trygghet

Identifiera och prioritera områden som berör trygghet, säkerhet, hot, våld och sabotage inom järnvägen och dess närhet. Verka för aktiviteter, lösningar och samverkan som bidrar till en järnväg som är säker, trygg och fri från brott.

Beredskap

Intern och extern samverkan inom områdena:

  • Krishantering
  • Kontinuitetshantering
  • Totalförsvar

Samverkan Svenskt Näringsliv

Tågföretagen deltar i Svenskt Näringslivs samverkansgrupp kring säkerhets- och beredskapsfrågor. Här kan du läsa mer om Svenskt Näringslivs arbete med säkerhetsfrågorna

Artiklar

Läs fler artiklar om säkerhet och beredskap

Lina Lagerroth

Näringspolitisk expert

Stockholm

+46 8 762 67 13 +46 76 767 88 56 E-post

Läs mer