Hoppa till innehåll
I juni 2019 startar Järnvägsbranschens Advanced Management Program i arrangemang av Handelshögskolans SSE Executive Education i Stockholm. Det finns fortfarande möjlighet att anmäla deltagare till detta unika ledarskapsprogram för järnvägsbranschen.

Programmet syftar till att skapa ett forum för kunskapsutveckling, lärande, och inspiration för alla aktörer i järnvägsbranschen. Det ger konkreta verktyg och förhållningssätt för att bidra till att stärka våra organisationer, utveckla ledarskap och skapa nätverk. Under sammanlagt 12 utbildningsdagar utspridda under sex månader blir deltagarna utmanade att tänka bredare, djupare och annorlunda – för att optimera sitt bidrag till branschens utveckling.

Med Järnvägsbranschens Advanced Management Program skapar vi förutsättningar för vidgade perspektiv, ökad konkurrenskraft och lönsamhet för järnvägsbranschen som helhet, men även för respektive företag

Programmet vänder sig till ledande befattningshavare hos järnvägsbranschens aktörer, på ledningsnivå, i affärsledning eller inom funktioner hos tågoperatörer, infrastruktur, entreprenörer, teknikkonsulter och politiska organisationer. Sista ansökningsdag är 31 mars 2019.

Har ni frågor?

Kontakta Björn Westerberg eller kursansvarig Ola Ejlertsson