Hoppa till innehåll
Den 7 maj hölls den stora konferensen Ekotransport, i arrangemang av 2030-sekretariatet och Aktuell Hållbarhet, som följer upp transportsektorns väg mot klimatmålen 2030. Återigen bekräftades att uppfyllandet av klimatmålen går trögt. Utvecklingen av flertalet indikatorer går åt fel håll, se 2030-sekretariatets Miljöbarometern.

Järnvägen som möjliggörare var mer närvarande vid årets konferens än för 2–3 år sedan. Men i praktiken var återigen Ekotransports faktiska fokus hur vägtrafiken som trafikslag ska minska sina utsläpp, det vill säga bilarnas bränsleomställning och laddinfrastruktur. Ingen kan ifrågasätta det långsiktiga behovet av sådana satsningar men järnvägen som dellösning i det intermodala transportsystemet måste helt enkelt kunna lyftas fram bättre. Nästa år ska konferensen inriktas mer på tunga transporter och vi får då se till att svara upp med ökat deltagande från järnvägens aktörer.

Årets temaland var Frankrike och de positiva effekterna av snabb utbyggnad av höghastighetsbanor berördes, om än relativt kortfattat. Se landrapporten med inspiration från Frankrike.

Ytterligare positivt att ta med sig är Ekotransports engagerande interaktiva inslag. I konferens-chatten valde Tågoperatörerna att trycka på behovet av ny kapacitet i form av nya stambanor, om behovet av att de transportpolitiska målen omfattas av klimatmålen samt argument för utvecklade samhällsekonomiska kalkyler. Alla deltagare gick ge input till en unik deklaration från konferensen som kommer att överlämnas till riksdag och regering.