Hoppa till innehåll
Att tåg har byggt Sverige och att vi saknar en rad viktiga väg- och järnvägslänkar för att verkligen framtidssäkra vår eftersatta infrastruktur står klart. Det skriver Tågoperatörerna och Swedtrain i en replik i Dagens industri 27 juni.

Därtill är klimatutmaningen en av vår tids största utmaningar och all diskussion om framtiden måste förhålla sig till hur vi bäst ska ställa om mot ett hållbart samhälle.

Men vi saknar framför allt tre aspekter i Stockholms Handelskammares inspel på DI Debatt (26/6):

  • Ökad kapacitet i transportsystemet. När fjärresandet flyttar över till separata nybyggda stambanor – med högre hastigheter och betydligt kortare restider – frigörs kapacitet på befintliga banor.
    Vi kommer få se en kraftig ökning av godstrafik på järnväg till nytta för näringslivet. Men också ökade förutsättningar för regional och lokal persontrafik med bättre tidtabeller och ökad punktlighet.
    Trots Trafikverkets prognoser om ökning av godstransporter verkar rapportförfattarna utgå från en minskning av godstransporter på järnväg.
  • Bostadsfrågan. Sverigeförhandlingens avtal om 285.000 bostäder i en arbetsmarknadsregion som täcker hela södra Sverige och som kommer att ha 10 miljoner invånare 2035 kan bli en realitet endast med snabb utbyggnad.
  • Visionen om Europa. Snabba klimatsmarta och kapacitetsstarka transporter mellan våra tre storstadsregioner och ut mot kontinenten är vad resenärerna – och godstransportköparna – efterfrågar.

Evig klimatskuld? Handelskammaren har låst sig vid dagens begränsade samhällsekonomiska kalkyler. Bygg- och anläggningsbranscherna har lämnat ambitiösa färdplaner till Fossilfritt Sverige som innebär exempelvis klimatneutral betong redan 2030.

Vi står inför en teknikomställning för klimatsmart infrastruktur. Staten borde därför besluta om snabb utbyggnad av nya stambanor med hårda krav på klimatneutral anläggningsteknik. Samhällskalkylen, med relevant uppdaterad värdering av CO2-utsläpp, har då alla förutsättningar att leda rätt.

Om vi ska uppnå de klimatmål som satts upp nationellt och globalt behöver utsläppen från transportsektorn sänkas betydligt och här är järnvägens roll avgörande. Järnvägen är flera gånger mer kapacitets- och energieffektiv än flyg respektive vägtrafik och detta kvarstår även efter en elektrifiering av övriga trafikslag.

Stockholms Handelskammares inspel innehåller intressanta förslag men har karaktären av avledningsmanöver. Politiken har lyckligtvis visioner och ansvarstagande politiker måste våga fatta de framåtblickande beslut som leder till ett starkare Sverige och konkurrenskraftigare näringsliv.

Björn Westerberg, vd Branschföreningen Tågoperatörerna

Gustaf Engstrand, policychef Branschföreningen Tågoperatörerna

Pia Lagerlöf, generalsekreterare Swedtrain