Hoppa till innehåll

Det ökande tågresandet

Tågresandet ökar så det knakar i räls och strömavtagare. Frågan vi nu måste ställa oss som bransch är hur vi fångar upp och behåller det ökande intresset och resandet. Under första kvartalet 2019 har vi sett siffror från SJ att tågresandet ökat med 8 procent jämfört med motsvarande period förra året. Vi har liknande indikationer om ökningar från andra operatörer. Samtidigt minskade flygets landningar med 5 procent under perioden januari till april. En delförklaring till flygets minskning är förstås sju dagars SAS-strejk, då antalet landningar sjönk med 19 procent i april. Men faktum kvarstår – den ökade klimatmedvetenheten har lett till att människor väljer andra färdmedel än tidigare, där valet av tåg före flyg och bil ligger nära tillhands. Det är inte bara inrikes resor som har fått ett uppsving – interrail-försäljningen har nästan fördubblats jämfört med 2018 under årets fyra första månader. I modern tid har järnvägen knappast haft en sådan möjlighet att öka sina andelar av transporterna. Vi ser liknande trender i industrin och handeln – man tittar nu på klimatsmarta transportupplägg med tåg som ryggrad. För att lyckas behålla de nya resenärerna och transportköparna måste järnvägen som helhet leverera med kvalitet. Det betyder framförallt punktlighet och tydlig information även när anläggningen är sliten och under mer och mer utmanande väderförhållanden. Järnvägsföretagen och Trafikverket måste arbeta intensivt tillsammans för att lösa de utmaningar som finns med punktlighet, koordinering av banarbeten och kommunikation om ändringar. Åtgärderna måste vara enkla och snabbfotade, annars riskerar vi att tappa vi kunderna lika fort som vi fick dem till oss.

Självfallet introducerar denna kraftfulla utveckling säkra och fristående argument för att snabbt bygga ut nya moderna stambanor.

Även tillgänglighet i biljettförsäljning – både för nationellt och internationellt resande – är en viktig fråga för att allmänheten ska välja järnvägen. På det temat kan Konkurrensverkets beslut den 4 juni 2019, i frågan om biljettförsäljning via SJ:s onlinekanaler, ses som en indikation om framtiden. Konkurrensverket konstaterar att det inte är en optimal lösning att bereda konkurrenter tillträde till SJ:s onlinekanaler. Dock föreslår Konkurrensverket att regeringen tillsätter en utredning om hur biljettförsäljning ska hanteras i framtiden. Synsättet speglar Januariöverenskommelsens punkt 28 som bekräftar att ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige ska införas. Vi följer utvecklingen med intresse.

Idag kommer ett axplock av intressant media de senaste veckorna. Blir Hyperloop en flip eller flop eller något mittemellan? Hur länge får Danmark vänta på tåg med 250 km/h till följd av att ERTMS försenats? Blir det mer nattåg i Europa? Och läs gärna vårt senaste alster från senaste utgåvan av TrafikForum på temat internationellt tågresande.