Hoppa till innehåll

Regeringen meddelade nyligen att man vill förbättra människors möjlighet att resa med liten klimatpåverkan och satsar 50 miljoner kronor under 2019 på nattåg till övriga Europa. Det är också regeringens ambition att fler långväga godstransporter ska flyttas från lastbil till tåg och sjöfart.

Det är mycket positivt att regeringen investerar i järnvägen, men om drömmen om flera järnvägstransporter från Sverige till kontinenten ska gå i uppfyllelse måste man hitta lösningar på flaskhalsarna. Öresundsbron är i dag redan hårt belastat och kan sätta en käpp i hjulet på planerna om järnvägstransporter mot syd.

Den danska regeringen meddelade nyligen att man börjar bygga Fehmarn-förbindelsen som skapar en ny väg och ökar kapaciteten på järnvägen mellan Tyskland och Danmark. Det betyder att Öresund blir enda passagen i den europeisk prioriterade järnvägskorridoren, Scan-Med korridoren, som bara har en fast förbindelse.

Prognoser visar att godstågstrafiken mellan Sverige och Danmark kommer att fördubblas när Fehmarn-förbindelsen öppnar 2028 och fler fjärrtåg mot kontinenten ska också få plats på järnvägen. Det kommer att medföra kapacitetsbrister på järnvägen över Öresund.

Transportsystemet är oerhört sårbart vid en samhällsstörning så länge det bara finns en fast järnvägsförbindelse över Öresund. Det är A och O att man kan lita på järnvägssystemet för att näringslivet och passagerare ska välja järnvägen fram för väg.

Tågfärjorna från Sverige till främst Tyskland och Polen är viktiga back-up-lösninger för exportindustrin i samband med stopp för tågförbindelserna genom Danmark till Tyskland. När Fehmarn-förbindelsen öppnar och tågtrafiken via Öresundsbron ökar behövs en alternativ järnvägsförbindelse över Öresund för att hålla liv i drömmen om mer klimatvänliga transporter.

Det är ingen nyhet att Öresundsbron blir en flaskhals. Därför utreder svenska och danska myndigheter en ny fast förbindelse över Öresund – mellan Helsingborg och Helsingör. Men HH-förbindelsen kan varken transportera godståg eller fjärrtåg på grund av järnvägssystemets utformning och djupet i Öresund.

Man vet redan på förhand att HH-förbindelsen inte kan bidra till regeringens ambition om att flytta långväga transporter från väg till järnväg eller förbinda Sverige med nattåg till kontinenten. HH-förbindelsen är enbart ett projekt som gynnar vägtrafiken.

Det finns ett alternativt förslag nämligen en tunnel från Landskrona till Köpenhamn. Denna förbindelse skulle öka järnvägskapaciteten över Öresund med 100 procent. Eftersom sundet är grunt mellan Landskrona och Köpenhamn skulle järnvägstunneln få relativt små lutningar vilket passar bra för de upp mot 1 050 meter långa godståg som operatörerna efterfrågar.

Förbindelsen skulle också gynna fjärrtrafiken med kortare restider mellan Sverige och övriga Europa. Restiden mellan till exempel Göteborg och Hamburg skulle minska till drygt 4 timmar och tåget skulle nästan utkonkurrera flygtrafiken på sträckan.

Vi behöver framtidssäkra järnvägen och hitta en lösning på sårbarheten och kapacitetsproblemen över Öresund. Alla förslag som kan bidra med järnvägskapacitet bör därför utredas noggrant.

Björn Westerberg, vd Tågoperatörerna

Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande (L) Landskrona