Hoppa till innehåll
År 2020 firar Öresundsbron 20 år och det är hög tid att ta nästa steg mot ytterligare en fast förbindelse. Efter invigningen av Fehmarn Bält-förbindelsen och när tillgängligheten ökar i de norra delarna av Öresund kan vi dra nytta av den tillväxtpotential som finns i gränsregionen Greater Copenhagen. Större marknader, bättre tillgång till kompetens och arbetskraft är några av de förväntade effekterna av en ny fast förbindelse.

Men blir det endast en persontågslösning, var finns godset? Vi lyssnade på Trafikverkets presentation av en studie som ska vara klar 2020. Trafikverket genomför tillsammans med Banedanmark en strategisk analys. Lennart Andersson, regionchef Trafikverket bekräftade – det är endast persontrafiklösningar som är föremål för den nuvarande strategiska utredningen. Godstransporternas behov får tas om hand i ett senare skede. Tempot i utbyggnaden av nya stambanor har bäring på frågan och i brist på slutliga svar anser tydligen regeringen och Trafikverket att det räcker med att utreda förutsättningarna för persontrafiken. Upplägget bör ifrågasättas med kraft från näringslivsperspektiv.