Hoppa till innehåll
Tågoperatörerna har genom ändring av regleringsbrevet till Trafikverket fått ett fortsatt stöd till lastsäkringsarbetet som räcker till slutet av 2020. Stödet är till stor nytta både för transportsektorn och för basindustrin. I samband med olyckan i på Stora Bältbron i januari 2019 blev vi brutalt påminda om hur viktigt det är med ett engagerat kontinuerligt trafiksäkerhets- och lastsäkringsarbete. Det ger oss en fortsatt allt säkrare järnvägsdrift och befäster järnvägen som ett utomordentligt säkert transportslag. Lastsäkring på järnväg hanteras sedan 2017 av Tågoperatörerna med stöd av konsulten Stanley Öberg på TCC.

När det kommer nya regler och anvisningar är det oftast ett omfattande arbete att implementera dem. Ibland är processen tungrodd och tidsödande. Fabian Ilgner på Scandfibre Logistics bidrar med några reflektioner:

Det allra viktigaste är att Sverige har en representant i de internationella arbetsgrupperna för att bevaka att man inte ändrar regelverk utan att ta hänsyn till det svenska perspektivet. Det är särskilt viktigt i samband med att nya lastsärkringsregler och metoder beslutas.

När pappersindustrin och Tågoperatörerna blev medvetna om de nya lastsäkringsreglerna agerade man snabbt och tog fram en handlingsplan för att säkerställa både att godset transporterades men också att det sker säkert i enlighet med reglerna. En grundläggande förutsättning för att lyckas genomföra den framtagna handlingsplanen var ett gott samarbete mellan olika pappersbruk, ScandFibre, Tågoperatörerna och UIC:s lastsäkringsgrupp. Handlingsplanen var omfattande och innehöll hela 23 krocktester samt 120 övervakade transporter. Resultatet blev två meddelandeblad som godkänts av UIC, vilka täcker alla lastmönster utom ett. Det lastmönster som efter tester inte visade sig vara säkert används därför inte idag.

Enligt lastsäkringsregelverket ska godsoperatörerna informera sina kunder om förändringarna i regelverket. Denna process anser ScandFibres är bristfällig och den skulle kunna förbättras. Vi tar till oss denna kritik och måste hitta ännu bättre former. Men vi konstaterar samtidigt att branschen och näringslivet går samman på detta sätt så blir det ett handlingskraftigt team som ger gott resultat. Tack till alla inblandade som fått detta att hända!

Filmerna nedan visar krocktest i låg hastighet: