Hoppa till innehåll

Tåg­företagen!

Vid styrelsens strategimöte i veckan accelererades processen för att gå i mål med förbundsbildningen till den 1 januari 2020. Ett namn för det nya arbetsgivar- och branschförbundet är klubbat: ”Tågföretagen”. Namn är identitet och involverar ofta starka känslor men i detta fall tror vi det går att vänja sig relativt snabbt.

Den 3 oktober hade tågföretagens viktigaste leverantör Trafikverket den årliga JNB-dagen med hundratalet deltagare och flertalet tågoperatörer representerade. Vi är nu över 50 tågföretag på den svenska järnvägen! Avregleringen gör uppenbarligen sitt jobb, men det märks också tydligt i trängseln i tidtabellen. Trafikverket är öppna med de utmaningar som finns med Tågplan 2020. Planeringsprocessen har inte varit tillräckligt robust för det ökande antalet sökta tåglägen och banarbeten. Läs mer i separat artikel.

De senaste dagarna har inneburit en del politiska besked om satsningen på nya stambanor och den finansiering som är nödvändig för att genomföra utbyggnaden snabbt. Beskeden har av naturliga skäl sin grund i partipolitiska överväganden som ibland inte är helt rationella. Vi fortsätter att bidra med sakkunskap på temat och lyfter de dagliga utmaningarna som bland annat orsakas av bristen på kapacitet i järnvägssystemet. Värdefulla och avgörande fakta presenteras i en rykande färsk rapport från KTH. Bland annat belyser man hur godstrafiken påverkas efter att nya stambanor byggts ut, men även regionförstoring som en effekt av kortare restider. I sammanhanget är det glädjande att de samhällsekonomiska kalkylerna hamnat i blickfånget via Dagens Industris och Expressens ledarsidor. Som Tågoperatörerna lyft fram under lång tid speglar inte kalkylerna – såsom de utförs idag – relevanta värden på CO2, partikelutsläpp, trängsel, dynamiska samhällseffekter och restid.

Medielänkar infrastruktur

Varför ska bilisters tid ses som viktigare än andras?

1 oktober 2019 – Expressen
Så länge kalkylerna värderar bilisters restid högre än kollektivtrafikanters kommer det inte att bli någon verklig klimatomställning. Läs mer på expressen.se

Klimatet har fått nytt pris

29 september 2019 – Dagens industri
Vad stort sker, det sker tyst. I alla fall på Trafikverket, landets i särklass största upphandlare av infrastruktur. Verkets ekonomer har chockhöjt priset på koldioxidutsläpp med nära 700 procent, vilket ändrar kalkylerna för alla byggen. Läs mer på di.se