Hoppa till innehåll

Framtidssäkra Sverige!

En vecka med EU i fokus och hur vi utvecklar järnvägssektorn och tågföretagens konkurrenskraft. Visserligen har vi ännu ingen ny Kommission på plats, det viskas om 1 december som realistiskt måldatum, och Brexit verkar ta allt övrigt utrymme. Men det pågår tonvis av arbete som kommer prägla politiken från och gentemot Bryssel de närmaste åren, för både gods- och persontrafik. Det finska ordförandeskapet får beröm – exempelvis för främjandet av Maas, det vill säga Mobility-as-a-service – men flertalet stora frågor kommer få vänta till det tyska ordförandeskapet andra halvan av 2020. Det gäller flerårsbudgeten MFF och viktiga frågor för tågföretagens konkurrenskraft som ”Green deal” och Eurovignette (vägslitageskatt).

På ett höghastighetståg mellan Bryssel och Paris på en dryg timme kan mycket hända. Bland annat knackade vi klart en replik från Tågoperatörerna på ett debattinlägg från sex professorer på DN Debatt den 7 november om just satsningen på höghastighetsbanor. Frågan om nya stambanor debatterades i torsdagskvällens Aktuellt mellan infrastrukturminister Tomas Eneroth och professor Maria Börjesson. Det var glädjande att ministern håller visionen vid liv och driver på för en lösning av finansieringen för att framtidssäkra Sveriges transportsystem.

Det är dessvärre en starkt polariserad debatt vi ser just nu, med tvärsäkra påståenden från professorer i viktiga men delikata framtidsfrågor för vårt samhälle. Typiskt sett borde forskningens företrädare bidra med nyanser och problematisering. Men dessvärre finns ingen stillsam reflektion i det seminarium där sex forskare med Maria Börjesson i spetsen tillbringar sin tid. Lyckligtvis är det inte enbart forskning som ligger till grund för visioner för samhället och vad framtida generationer vill ha. Vi efterlyser nyans i debatten. Och visioner. När finansministern visar att det finns förutsättningar att slopa överskottsmålet så är vi ett steg närmare den satsning på infrastruktur Sverige så väl behöver.

Läs separat en intressant sammanfattning av järnvägsbranschens aktiviteter inom utvecklingen av den för framtiden så avgörande kompetensförsörjningen. I samma anda – på måndag går järnvägsdagen av stapeln och vi törs lova alla som anmält sig en riktigt intressant dag!