Konkurrensen om arbetskraften i Sverige är hård. Därför har järnvägsbranschen bestämt sig för att samarbeta i attraktivitetsfrågor som gynnar hela branschen. Under hösten pågår ett antal aktiviteter i syfte att höja attraktiviteten för järnvägsbranschen. Förutom de insatser och aktiviteter som görs hos enskilda företag i branschen kopplat till ”employer branding” så pågår även ett gemensamt arbete med att stärka järnvägens varumärke och väcka intresse hos unga och studenter att välja ett yrke inom vår framtidsbransch.

Arbetet bedrivs inom ramen för JBS – Järnvägsbranschens samverkansforum – där hela järnvägsbranschen är representerad. Tillsammans har vi arbetat fram en aktivitetsplan som vi genomför i samarbete med hela branschen.

Under hösten pågår ett antal aktiviteter riktade mot 9-klassare och studenter på högskolan.

KTH Ex-jobbsdagar

Under två dagar i oktober arrangerade järnvägsbranschen ex-jobbsdagar på KTH där representanter från företagen pratade jobb och framtid med studenterna och erbjöd även ett antal ex-jobb med olika järnvägsinriktning. Det var ett uppskattat event för både studenter och bransch.

Arbetsmarknadskunskap

Arbetsmarknadskunskap är ett koncept som syftar till skapa förutsättningar för en stabil kompetensförsörjning för branscher med kompetensbehov genom att möta unga och prata om arbetsmarknadens behov, var jobben finns och hur de tar sig dit. Med sina inspiratörer, tillsammans med våra ambassadörer från järnvägsbranschen, besökte vi NTI-gymnasiet i Stockholm under oktober. Vi höll inspirationsföreläsningar med avstamp i ambassadörernas egna resor mot ett jobb i järnvägsbranschen. Ca 250 gymnasieelever fick lära sig mer om branschen och dess möjligheter och majoriteten tyckte det verkade vara en spännande bransch där de skulle kunna tänka sig att arbeta i framtiden.

Framtidståget

Under hela hösten rullar Framtidståget i Sverige. Det är inte ett riktigt tåg men väl en framtidsinriktad rörelse som vill inspirera elever i årskurs 9 till att börja fundera på vad de vill jobba med i framtiden. Framtidståget besöker ca 200 orter i Sverige där järnvägsbranschen har egna ambassadörer på ett 20-tal orter som berättar övergripande om järnvägsbranschen men också om deras egna vardag som till exempel spårsvetsare, lokförare med flera.

Vi visar även vår gemensamma film som samtliga 40.000 elever på 200 orter får se.

Se filmen här: