Hoppa till innehåll

Nyheter som infrastrukturminister Tomas Eneroth tog upp under Järnvägsdagen konkretiserades senare under veckan. Det har väl inte undgått någon att järnvägsnätet i Sverige är i stort behov av att upprustning och just nu pågår omfattande underhållsarbeten på spåren. Vi har länge efterlyst att Trafikverket ska upprätta en långsiktig plan för underhåll av järnvägen i nära samverkan med tågföretag, kollektivtrafikmyndigheter och underhållsleverantörer. Igår fattade regeringen beslut om att Trafikverket ska ta fram en underhållsplan som säkerställer en god framförhållning, punktlighet och hög robusthet vid planering och genomförande av underhålls- och banarbeten. Bland annat ska planen innehålla vilka banarbeten som planeras, när dessa ska genomföras och vilken påverkan de förväntas ha på järnvägstrafiken under genomförandet. Planen ska även redogöra för hur det så kallade basunderhållet hanteras i upphandlade kontrakt. Det kan handla om krav på bemanning och inställelsetider vid exempelvis snöröjning eller felavhjälpning vid händelser som signalfel och nedrivning av kontaktledningar.

Det är ett välkommet initiativ och lovvärt att en väsentlig del av arbetet blir att samverka med berörda aktörer. Trafikverket ska därför vid uppdragets genomförande samverka med tågoperatörer, transportköpare, kollektivtrafikmyndigheter, järnvägsentreprenörer och andra relevanta aktörer. Läs mer här.

I veckan har äntligen har Nationellt driftsforum startat igen. 63 operatörer har bjudits in samt även de tre större underhållsentreprenörerna. Syftet med forumet, som träffas kvartalsvis, är dels att lyfta fram goda regionala exempel samt det forum där frågor från de regionala driftsforumen skall kunna eskaleras och omhändertas. Ett nytt grepp med något modifierat innehåll – vi rekommenderar er starkt att delta på dessa möten.