Det är ett välkommet initiativ och lovvärt att en väsentlig del av arbetet blir att samverka med berörda aktörer. Trafikverket ska därför vid uppdragets genomförande samverka med tågoperatörer, transportköpare, kollektivtrafikmyndigheter, järnvägsentreprenörer och andra relevanta aktörer. Läs mer här.

I veckan har äntligen har Nationellt driftsforum startat igen. 63 operatörer har bjudits in samt även de tre större underhållsentreprenörerna. Syftet med forumet, som träffas kvartalsvis, är dels att lyfta fram goda regionala exempel samt det forum där frågor från de regionala driftsforumen skall kunna eskaleras och omhändertas. Ett nytt grepp med något modifierat innehåll – vi rekommenderar er starkt att delta på dessa möten.