Hoppa till innehåll

Året, och decenniet, som gått

Hur sammanfattar man ett år eller ett helt decennium för den delen? Mycket har hänt i vår bransch de senaste 10 åren. Konkurrensen är en helt annan idag än 2010 och olika hinder vid Europas gränser har börjat rivas ner. På det senare temat kommer mycket mer att hända de kommande 10 åren. Och just inför det nya decenniet går vår kära branschförening i graven och Tågföretagen blir ett bransch- och arbetsgivarförbund i Almegasfären från den 1 januari 2020. Det blev i veckan klart att Pierre Sandberg, som har lång erfarenhet från branschen och våra kollektivavtal, blir förbundsdirektör.

När det gäller Tågföretagens prioriteringar för 2019 som vi presenterade i början av året har vi gjort en enklare utvärdering, se separat artikel. Vi kommer uppdatera prioriteringarna under början av 2020 och samordna dem med det nya förbundets ambitioner. Förutom den förbättrade punktligheten – som äntligen blir bättre! – är våra viktigaste frågor godstrafikens konkurrenskraft (se för övrigt Trafikverkets helt färska redovisning av regeringsuppdraget om intermodala transporter) och att få till en bred politisk överenskommelse om snabb utbyggnad och separat finansiering av bygget av nya stambanor. Beskeden om inbjudan till politiska samtal i januari, ledda av finansminister Magdalena Andersson, är glädjande.

Så kom då till slut regeringens klimatpolitiska handlingsplan. Handlingsplanen svarar upp mot det klimatpolitiska ramverket och innehåller 132 förslag. Några dagar har gått och planen har fått både ris och ros av olika intressenter. All statistik visar att klimatomställningen går för långsamt och vår bedömning är att planen dessvärre saknar konkretiseringar för hur transformationen av samhället och näringslivet ska gå till. För att järnvägen ska kunna lämna sitt bidrag behövs kraftfulla satsningar på både infrastruktur och styrmedel. Miljökompensationen för godstransporter på järnväg försvinner 2020 och det är knappast ett steg i rätt riktning. Handlingsplanen är tydlig med att klimatpolitiken ska integreras i alla politikområden och inom infrastrukturplaneringen. Vi förutsätter att detta kommer att innebära ett mer robust järnvägssystem och förbättra sektorns konkurrenskraft.

I detta sista brev för året vill vi skriva några ord om Leif Zetterberg, som varit en viktig kugge i Tågoperatörernas strategiska arbete under många år. Leif lämnade oss i november, efter en tids sjukdom. Leif, som var tidigare statssekreterare för infrastrukturfrågor på Näringsdepartementet, vd på LRF och under hela tiden aktiv som entreprenör och lantbrukare, var en senior rådgivare till oss in i det sista. Leif hade förmågan att se positivt på saker även i de svåraste sammanhangen. Vi tänker på Leif och hans närmaste inför helgerna.

Vi avrundar med en positiv nyhet om nya rekord för tågresandet i Sverige. Julhelgens bokningsläge pekar mot tio procent fler resenärer jämfört med rekordåret 2018. Den positiva tågtrenden fortsätter och ger resultat.

Från kansliet hoppas vi att alla får en tid av vila och eftertanke och att vi ses om några veckor och gör 20-talet till det decennium när de stora framstegen kommer.

God jul och ett gott nytt år!