Hoppa till innehåll

”Gods är inne – det är nu det händer!”

Så inledde infrastrukturminister Tomas Eneroth decenniets första Transportforum i Linköping den 8 januari. Det är nu vi ska skapa en permanent världsutställning för klimatsmart teknik för att Sverige ska lyckas med ambitionen att bli världens första fossilfria välfärdsland. Sverige gör rekordstora investeringar men det är ändå hög tid att öka farten ytterligare så att det blir mer verkstad. Tempot i omställningen är för dåligt. Flertalet instanser av betydelse – bland annat Klimatpolitiska rådet – bekräftar att vi har långt kvar och att kurvorna i vissa fall pekar åt fel håll.

VTI:s årliga Transportforum ger oss matnyttig forskning och spaning om transportbranschen till livs och branschen får en plats för gemensam förkovran och nätverkande. Klimatagendan och behovet av en transformation av transportsystemet står i centrum i början av det nya decenniet, liksom och förestående beteendeförändringar. Kan man leva utan bil? En form av svar på det får man av studier från KTH inom ramen för projektet ”Ett bilfritt år”.

Infrastrukturministern berörde naturligtvis i sitt inledningstal även de helt färska punktlighetssiffrorna för järnvägstrafiken 2019. Äntligen börjar det hårda arbetet ge resultat. Punktligheten var 91,3 procent under 2019, en ökning från 88 procent 2018. Och detta samtidigt som fler tåg – över en miljon – än någonsin rullar på vår slitna järnväg. Ökad kapacitet blir än mer angeläget. Mot denna bakgrund står ministern fast vid att blocköverskridande samtal om separat finansiering av utbyggnaden av nya stambanor ska inledas i januari.

Utöver de ökande järnvägssatsningarna och huruvida samhällskalkyler stödjer – eller inte stödjer – beslut om nya järnvägsinvesteringar så är elektrifiering av vägtrafiken den stora diskussionen i transportbranschen. När, var och hur ska en utbyggnad ske? Frågan är minst sagt levande men långt från en lösning. Över alltihop svävar frågan om energieffektivitet och hur vi ska få framtidens energimix och elsystem att leverera det som behövs. Vi påminner om att järnvägen – allt annat lika – alltid kommer vara minst tre gånger mer energieffektiv än vägtrafik. Och prioriteringen av utnyttjandet av landarealer måste få en mer framskjuten plats i fortsättningen. Även där har järnvägen ointagliga fördelar.