Hoppa till innehåll

Coronaviruset, 2019-nCoV, med ursprung i Kina, sprids över världen. Hur ska du som arbetsgivare hantera hemvändande medarbetare som har vistats i Kina samt den oro som kan uppstå bland kollegorna på hemmaplan? Almegas arbetsrättsjurist Mia Fransson ger konkreta råd till dig som arbetsgivare.

Vad gäller om du som arbetsgivare har medarbetare som kommer hem från tjänsteresa i Kina. Hur ska du tänka?

– Du som arbetsgivare behöver ta en kontakt med medarbetaren innan denne kommer tillbaka till arbetsplatsen för att ta reda på hur hen mår. Om medarbetaren känner symtom i luftvägar och/eller feber skall denne anmäla sig som sjuk och snarast kontakta vården via telefon för rådgivning.  Dessutom är det viktigt att ha en öppen dialog på arbetsplatsen, för att lyssna av medarbetarna på hemmaplan. Finns det någon oro för smitta och så vidare?

Om det finns oro på arbetsplatsen inför att en kollega som kommer hem från Kina. Hur hanterar du det som arbetsgivare?

– Medarbetarnas oro måste tas på allvar! Av arbetsmiljöskäl kan du som arbetsgivare beordra hemvändande medarbetare att arbeta från hemmet under 10–14 dagar, trots att de inte är sjuka eller har symptom. Det nya coronaviruset klassas nu som allmänfarlig sjukdom. Som en del av våra tjänstemannaavtal finns regler om smittbärare och innebär att en tjänsteman måste avhålla sig från arbete på grund av risk för överförande av smitta. Ersättning kan utgå från Försäkringskassan, så kallad smittbärarpenning. Du som medlem kan läsa vidare på Arbetsgivarguiden.

Hur långt sträcker sig arbetsgivaransvaret gällande medarbetare som varit i Kina på tjänsteresa i sina kontakter med sin närmaste familj?

– Jag tycker att arbetsgivaren kan informera om Folkhälsomyndighetens uppdaterade information där även frågor och svar finns om 2019-nCoV. För rådgivning finns även Vårdguiden och sjuksköterskor via telefon 1177 och skriftlig information på 1177.se.

Om du har medarbetare som planerar en resa till Kina inom kort, vad ska du tänka på?

– Det är viktigt att följa uppdaterad information från UD och Folkhälsomyndigheten. Idag avråder UD från icke-nödvändiga resor till Hubeiprovinsen i Kina och informationen uppdateras löpande.

Om din arbetsplats ska ta emot besökare från Kina, och det finns oro bland dina medarbetare. Hur ska du som arbetsgivare tänka?

– Ta alltid dina medarbetares oro på största allvar! Fundera över om det inte finns andra sätt att ses. Kanske kan ni istället mötas digitalt eller skjuta på mötet till senare tillfälle.

Var hittar jag den bästa informationen kring utvecklingen av spridningen av Coronaviruset?

– Tillförlitlig information hittar du på UD:s och regeringens hemsida samt hos Folkhälsomyndigheten. Dessutom ger Vårdguiden tydliga anvisningar kring hur man tar kontakt med vården på ett tryggt och säkert sätt.

Läs mer på Regeringens hemsida

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida

Läs mer på 1177 Vårdguiden eller ring 1177